Trevligt att du hittade hit!


Vår förening grundades 1985. Vårt område sträcker sig från Oravais i norr till och med Vasa i söder. För närvarande har vi ca 186 medlemmar.

Våra målsättningar är:

  • att på vårt verksamhetsområde verka för att minska olägenheter som diabetes för med sig
  • att bevaka diabetikerns sociala förmåner
  • att verka som förbindelselänk mellan diabetikerna såväl inom vårt verksamhetsområde som i övriga Svenskfinland

Välkommen på diabetesträff!

Vi håller träff på Folkhälsan i Smedsby söndagen 3.2 kl. 14.00. Vi börjar med kaffe och tilltugg före vi besöker Göran Sabel och hans självspelande orgel.


Välkommen med!