Mellersta Österbottens svenska Diabetesförening r.f.

Välkommen till våra hemsidor! Tillsvidare är de fortfarande inte så innehållsrika som vi skulle önska, men med tiden ska vi försöka få dem i ordning.

Vår förening grundades 1985. Vårt område sträcker sig från Oravais i norr till och med Vasa i söder. För närvarande (2018) har vi ca 185 medlemmar.

FÖRENINGENS MÅLSÄTTNING ÄR

  • att på vårt verksamhetsområde verka för att minska olägenheter som diabetes för med sig
  • att bevaka diabetikerns sociala förmåner
  • att verka som förbindelselänk mellan diabetikerna såväl inom vårt verksamhetsområde som i övriga Svenskfinland

Du kan bli medlem genom att gå in på Diabetesförbundets hemsida:

dvs. på den finska hemsidan väljer du svenska som språk i övre kanten och på den svenska sidan föreningar och sedan rubriken bli medlem.

När du går med i en lokal diabetesförening blir du samtidigt medlem i Diabetesförbundet.
Medlemsavgiften i diabetesföreningarna varierar mellan 10 och 25 euro (2018).

Medlemsavgiften för det pågående året faktureras för medlemmar som anslutit sig från och med
januari till och med september. De som går med i förbundet i oktober, november
eller december blir medlemmar först från och med januari året därpå.

Nya medlemmar får tidningen Diabetes utan kostnad fram till slutet av det år de har blivit
medlemmar. De som blivit medlemmar i oktober, november eller december får tidningen
Diabetes utan kostnad det påföljande kalenderåret räknat från anslutningstidpunkten.

För barn under 15 år antecknas vårdnadshavaren som medlem. Alla anmäler sig (diabetiker, eller vårdnadshavare) via samma www-adress. Det finns också en snabbväg för anmälan direkt till anmälningssidan: https://rekisteri.sebacon.fi/diabetes/index.php?lang=sv

Vi finns också aktiva på facebook - Mellersta Österbottens svenska Diabetesförening ry

Välkommen med!