Mellersta Österbottens svenska Diabetesförening r.f.

Välkommen till våra hemsidor! Tillsvidare är de fortfarande inte så innehållsrika som vi skulle önska, men med tiden ska vi försöka få dem i ordning.

Vår förening grundades 1985. Vårt område sträcker sig från Oravais i norr till och med Vasa i söder. För närvarande (2011) har vi ca 200 medlemmar.

FÖRENINGENS MÅLSÄTTNING ÄR

  • att på vårt verksamhetsområde verka för att minska olägenheter som diabetes för med sig
  • att bevaka diabetikerns sociala förmåner
  • att verka som förbindelselänk mellan diabetikerna såväl inom vårt verksamhetsområde som i övriga Svenskfinland

Du kan bli medlem genom gå in på Diabetesförbundets hemsida www.diabetes.fi , välj Svenska som språk, välj sedan Diabetesföreningar och välj rubriken bli medlem.

Hela sökadressen är:

http://www.diabetes.fi/sv/diabetesforbundet_i_finl...

Som förening väljer du Mellersta Österbottens svenska diabetesförening. Vår sekreterare får meddelande från Diabetesförbundet om din anmälan.

Vi finns också aktiva på facebook - Mellersta Österbottens svenska Diabetesförening ry

Välkommen med!